Trädgårdstjänster

LK4R0606 Under sommaren utför vi gräsklippning av allmänna ytor åt Tranholmens Samfällighet. I tjänsterna ingår gräsklippning, underhåll av stigar samt transporter. Tjänsten utförs efter avrop från samfällighetens styrelse.

Övriga trädgårdstjänster (kontakta Göran för pris och innehåll):
Frakt & transport av sand, blomjord etc. Kan numera även leverera önskvärd mängd av jord,sand,grus i BIG BAG på 1 m3.

Begär pris