Kontakt

Om du vill nyttja våra tjänster eller diskutera priser är du välkommen att höra av dig till Göran Karlsson.

FÖRETAGSINFO
Org-Nr: 440418-0830
BankGiro: 367-6392

Adress
Tranholmen Service
Örnstigen 83
182 70 Stocksund
E-post
info@tranholmenservice.se

Telefon
0708-25 23 84