Priser, tjänster & villkor

Transport dagtid 650:-/tim, lördag/söndag + 50%

Grävning 650:-/ tim.

Arbete (ej transport) 415:- /tim

Hyra av grävare 3.000:- / dygn. grävaren har rototilt.  obs! grävmaskinist skall vara kunnig.

Hyra av markvibrator 600:- / dygn

Övriga tjänster Ring! Eller maila, tranholmenservice.se
Minsta debiterbar tid är en timme. Vid återkommande körningar är minsta debiterbar tid en halvtimme.

På samtliga priser tillkommer lagstadgad moms. Bolaget innehar F-skattesedel.

Allmänna villkor

  • Handpenning vid större jobb
  • Bekräfta jobbet per telefon och mail.
  • Sen avbeställning debiteras.
  • Förbokning av alla jobb/flytt på mail.
  • För transportskador ansvaras ej. Packning och lastning är uppdragsgivarens ansvar.
  • Det är du som transportköpare som är skyldig att se till att ditt gods är emballerat för att tåla godshantering.